پرسش و ارتباط با ما

تلفن :09012012608
ایمیل : midwifefars2018@gmail.com
آدرس:شیراز -فرهنگ شهر -انتهای کوچه 17 ساختمان نظام پزشکی استان فارس

ارتباط با ما

پرسش های متداول

1چگونه عضو جمعیت شوم؟
برای راحتی همکاران محترم ثبت نام از طریق سایت انجام میگردد.
۱-واریز مبلغ بیست هزار تومان به شماره کارت جمعیت 6274121181559071 و اپلود فیش واریزی
۲-تکمیل اطلاعات فردی در فرم عضویت
۳- اپلود یک قطعه عکس ۳×۴
۴- پس از مراحل فوق کارت عضویت برای شماصادر و به همراه شما بعد از یک هفته پیامک ارسال میشود.
برای عضویت اینجا کلیک کنید

وجود چه تجهیزات و وسایل  و داروهای اورژانسی در دفاتر مامایی ضرورت دارد؟

داروهای اورژانسی

تجهیزات و وسایل ضروری