اعضای هیئت مدیره جمعیت استان فارس

سرکار خانم سکینه شریف حسینی

رییس جمعیت مامایی استان فارس

کارشناس مامایی از دانشگاه شیراز
۱۷ سال خدمت در اتاق زایمان وnicu
۵ سال کارشناس اداره بازرسی و پاسخگویی
به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی
سوابق فعالیتهای صنفی:
نایب رییس دوره دوم جمعیت مامایی استان فارس
عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز و نماینده ماماهادر دوره پنجم
عضوهیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی شیراز از سال ۹۲تا کنون

سرکار خانم زهره حبیب زاده

نایب رییس جمعیت مامایی

کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
10 سال مدیر اجرایی کوهورت دانشگاه در منطقه کوار
14 سال کارشناس پژوهشی و مدیر داخلی مرکز تحقیقات
11 سال مدرس دانشگاه آزاد و علمی کاربردی
همکار اصلی در بیش از ده ها طرح تحقیقاتی در معاونت پژوهشی
مسئول اجرایی کنگره های بین المللی و کشوری در مرکز تحقیقات
کارشناس رسیدگی به شکایات مادران در استان فارس
کارشناس ساماندهی نیروهای طرحی مامایی استان فارس
کارشناس بازدید اداره مامایی بیمارستانها در استان فارس

سرکار خانم مریم عسکری

دبیر جمعیت

کارشناس مامایی
کارشناس ارشد مشاوره خانواده
مؤسس مرکز مشاوره زایمان وارائه خدمات مامايي زایمان آسان
شاغل در بخش دولتی
دارای مدرک طب سنتی از اداره جهاد کشاورزی،
دبیر جمعیت مامایی استان فارس

سرکار خانم نجوا حاذقی

بازرس

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سلامت باروری از دانشگاه جندی شاپور اهواز
6 سال سابقه مسئولیت پایگاه سلامت همزمان با تدریس دانشجویان مامایی دانشگاه های آزار اطراف
5 سال سابقه کار در زایشگاه و تهسیلات زایمان
2 سال سابقه کار در درمانگاه های شیراز و اطراف
اعتبار سنجی پرسشنامه ویجما(wijma)توکوفوبیا (ترس از زایمان) برای اولین بار در ایران
دارای چندین مقاله در ژورنال های معتبر خارجی

سرکار خانم مژگان امیری

خزانه دار

سرکار خانم ازاده انجوی

مسئول روابط عمومی

مسئول زایشگاه بیمارستان فرهمند فر