قوانین دفتر کار مامایی

آنچه که کار شناسان مامایی در دفتر کار ملزم به اجرای آن هستند


ماما ها با تحصیلات مامایی در حد کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکترا برابر مقررات با اخذ مدرک تحصیلی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی میتوانند خدمات بهداشت باروری را به زنان,خانواده و جامعه ارائه نمایند.جهت ارتقا سلامت مادر,نوزاد و در نهایت جامعه بایستی بر اساس حدود شرح وظایف در بیمارستان ها , درمانگاهها و واحدهای بهداشتی , مراکز مشاوره مامایی,منازل,دفاتر کار مامایی و سازمان ها عمل نمایند
الف)رعایت قوانین محل کار مامایی
1)ماما پس از دریافت مجوز در صورت تاسیس دفتر کار و یا تغییر مکان دفتر کار می باید نشانی ساعت کار و شروع بکار دفتر کار خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و همچنین به سازمان نظام پزشکی اطلاع دهد.
2)نصب مجوز تاسیس دفتر کار مامایی در محل مناسب که در معرض دید مراجعیت باشد ضروری است
3) نامگذاری و استفاده ار اسامی و عناوین خاص برای دفتر کار غیر مجاز است
4) تابلوی دفتر کار مامایی باید ساده باشد و اندازه آن از 50*70 سانتی متر تجاوز نکند.
5) کارشناس مامایی برای راهنمایی بیماران میتوانند فقط دو تابلو بیرون از دفتر کار و یا محل مناسبی نزدیک دفتر کار نصب کنند
6)در تابلو ها نام و نام خانوادگی ساعت پذیرش,شماره تلفن قابل ذکر است و فقط موظف به درج عناوین مندرج در مجوز تاسیس دفتر کار مامایی میباشد
7)سر نسخه و کارت ویزیت کارشناسان مامایی باید ساده باشد و اندازه سر نسخه از 15*25 سانتی متر تجاوز نکند .در سر نسخه نام و نام خانوادگی-نشانی و تلفن دفتر کار و منزل-ساعت پذیرش بیمار-نوع مدرک براساس عناوین مندرج در مجوز دفتر کار و شماره نظام مامایی خود را ذکر کنند.
8)کارشناسان مامایی که با عذر موجه نمیتوانند در دفتر کار خود حضور یابند حداکثر بمدت شش ماه کارشناسان مامایی مجوز دار واجد شرایط و هم رشته خود را به اطلاع معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و سازمان نظام پزشکی محل بجای خود انتخاب و معرفی نماید ولی مسئولیت کامل امور درمانی بعهده کارشناسان مامایی مجوز دار جانشین است که با مهر و امضای خود مبادرت به صدور نسخه مینماید
9) لیسانسه های پروانه دار نمیتوانند از تابلو و سر نسخه لیسانسه های پروانه دار فوت شده با افرادی که کار آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نمایند
ب) مقررات مربوط به فرایند های مامایی
1- انجام زایمان طبیعی در دفتر کار و منازل منحصرا در موارد اورژانسی مجاز می باشد.
2- مستند سازی دقیق اطلاعات مادران باردار و ثبت معاینات, علائم حیاتی,روند زایمان و پس از زایمان در پرونده بیمار در حال زایمان الزامی است.
3- انجام سرم درمانی بطو روتین در دفتر کار غیر مجاز است ( مگر در موارد اورژانسی)
4- استفاده از وسایل غیر مجاز (کوتر,کرایو,کورت و ...) ممنوع است.
5- انجام تزریقات منحصرا در خصوص داروهای مجاز در شرح وظایف ماما می باشد(لیست پیوست).
6- ماما موظف است ضمن نشخیص موارد غیر طبیعی در فرایند مراقبتها,مددجو را به پزشک متخصص ارجاع دهد. مسئولیت پیگیری و ادمه مراقبتها بنا به توصیه های پزشک مربوطه بر عهده ماما میباشد
7-در صورت امتناع بیمار از مراجعه به پزشک متخصص با مراکز درمانی بالاتر صورت جلسه تهیه و رضایت گرفته شود.
8- در فرایند مراقبتهای بارداری , ماما موضف است کلیه هشدار ( خونریزی,ابریزی,ورم,سر درد,سر گیجه,درد زیر دل , کمر درد, کاهش بینایی,در اپی گاستر, سوزش ادرار,تب) را در هر جلسع به مدد جو یادآور شود.
9- جهت بیماران مشکل دار در موارد اورژانسی ضمن هماهنگی با اورژانس 115 ماما موضف است بیمار را همراهی نموده و مسئولیت بیمار تا زمان رسیدن به بیمارستان بر عهده ماما میباشد.
10- در صورت بروز علائم بیماریهای مراقبتی در بیماران تحت نظر ( سوزاک,سیفلیسHSV,HIV,HPV, هپاتیت C,B موظف به ارجاع وی به متخصص بوده و در کارت بیمار با ذکر کلمه (POSITIVE(P مشخص گردد.
11- مشاوره و آموزش دوران بارداری در زمینه بهداشت فردی,تغذیه,علائم هشدار,مصرف داروها,رفتارهای پرخطر,عوامل
12- خطر محیطی و شغلی,بهداشت دهان و دندان, ورزشهای دوران بارداری و آمادگی جسمی . روحی دوران بارداری, وضعیتهای مختلف زایمان , مزایای زایمان طبیعی , مضرات سزارینهای غیر ضروری , ترویج تغذیه با شیر مادر, مراقبتهای پس از زایمان و تنظیم خانواده بعهده کارشناس مامایی است
13- تشکیل پرونده جهت بیماران باردار و غیر باردار شمال موارد زیر : نام بیمار- تاریخ مراجعه- علت مراجعه-تشخیص-اقدامات درمانی انجام شده و تاریخ پیگیری صورت گیرد.
14- در صورت انجام زایمان اورژانس ثبت کلیه اطلاعات زایمان ( معاینه اولیه,روند پیشرفت,علائم حیاتی بدو ورود , چک خونریزی و علائم حیاتی بعد از زایمان هر ربع ساعت بمدت یک ساعت.
15- شماره تلفن و آدرس بیماران جهت پیگیری در ده روز بعد از زایمان گرفته شود.
16- تحویل گواهی ولادت بعد از ویزیت اول مادر و نوزاد, غربالگری و واکسوناسیون نوزاد با تطابق شناسنامه والدین الزامی است.
17- کارشناسان مامایی دفتردار فقط مجاز به صدور گواهی ولادت برای نوزادانی که خود اقدام به انجام آن کرده اند هستند.

دانلود شرح وظایف مامایی

ماده 1-تعریف ماما ماما به شخصی اطلاق میشود که تحصیلات مامایی را در حد کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا برابر مقررات در مراکز آموزش داخلی و خارجی به پایان رسانیده و موفق به اخذ مدرك تحصیلی از مراکز معتبر مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و ...

دانلود اساسنامه جمعیت مامایی

فصل اول: کليات و اهداف  ماده 1 : نام جمعيت : نام جمعيت: جمعيت مامايي ايران در اين اساسنامه , جمعيت مامايي, انجمني است علميي, تخصصي, پژوهشي , غير سياسي و غير انتفاعي که در اين اساسنامه اختصارا جمعيت ناميده مي شود .. تبصره: ماما در اين اساسنامه , به فردي اطلاق مي شود که...

دانلود شرح وظایف مراقبین سلامت

. شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت 2 . شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس 3 . انجام سر شماری جمعیت تحت پوشش ...

دانلود دستور العمل ترویج زایمان طبیعی

ماده 1 . کلیات با توجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و ضرورت ارتقای شاخص های مربوطهه برنامه ه تهروی ج زایمها ن طبیعی در سال 1393 در سراسر کشور به اجرا درآمد. نظر به اهمیت این برنامه شاخص زایمان طبیعه ی در...

دانلود دستورالعمل مامای همراه

پیرو بخشنامه شماره 59437/2/س مورخ 1387/10/2 موضوع آیین نامه...

دانلود آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره مامایی

فصل اول:تعاريف و اهداف ماده 1-تعريف مركز مشاوره وارائه خدمات مامايي: به محلي اتلاق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي جهت انجام خدمات مامايي در سطوح مختلف بهداشتي، درماني و آموزشي مطابق با حدود اختيارات...

 

———————————————————-

ویزیت و خدمات مامایی تابستان 1400

شرح وظایف ماما بهداشت باروری