۱۴۰۰/۰۳/۰۹

پیگیری‌ها برای رفع چالش‌های مراقبان سلامت فارس به ثمر رسید

  خوشبختانه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اجرای مصوبه مورخ ۹۹/۷/۲۰ خبر داد طی نامه شماره ۱۳/ج مورخه ۱۴۰۰/۳/۲ جمعیت مامایی استان فارس به […]
۱۳۹۹/۱۲/۲۸

مکاتبات و درخواست سهمیه واکسن کرونا

مکاتبات جمعیت مامایی ایران _شعبه فارس و درخواست سهمیه واکسن کرونا برای گروه های مختلف مامایی که در خط اول خطر می باشند
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

نامه به جناب آقای دکتر لطفی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز با موضوع درخواست حضور مراقبین سلامت در جلسات کمیته داوری

     
۱۳۹۹/۰۱/۲۶

امضای الکترونیک جهت افزایش تعرفه

 
۱۳۹۹/۰۱/۱۷

نامه به جناب آقای دکتر لطفی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز با موضوع “درخواست هایی برای مراقبین سلامت”

۱۳۹۹/۰۱/۱۷

نامه به خانم ماریا صادقی رییس محترم جمعیت مامایی ایران با موضوع “درخواست هایی برای ماماهای فعال در پاندمی کووید 19”