۱۳۹۷/۰۶/۰۷

وجود چه تجهیزات و وسایلی در دفاتر کار مامایی ضرورت دارد؟

تجهیزات و وسایل ضروری دفاتر مامایی کپسول اکسیژن با ماسک و کاتتر Air way اطفال و بزرگسالان safety Box جهت معدوم ساختن نیدلها و اجسام نوک […]
۱۳۹۷/۰۶/۰۷

وجود چه داروهای اورژانسی برای دفاتر کار مامایی ضروررت دارد؟

لیست داروهای اورژانسی ضروری در دفاتر مامایی آمپول اپی نفرین 2عدد آمپول هیدروکورتیزول 2 عدد آمپول آتروپین 2 عدد آمپول دیازپام 2عدد آمپول پرومتازین 2عدد گلوکز […]