عضویت در جمعیت مامایی استان فارس

نحوه ی عضویت در جمعیت


برای راحتی همکاران محترم ثبت نام از طریق سایت انجام میگردد.
۱-واریز مبلغ سي هزار تومان به شماره کارت جمعیت 6274121196979967
و اپلود فیش واریزی
۲-تکمیل اطلاعات فردی در فرم عضویت
۳- اپلود یک قطعه عکس ۳×۴
۴- پس از مراحل فوق کارت عضویت برای شماصادر و به همراه شما بعد از یک هفته پیامک ارسال میشود.

فرم عضویت در جمعیت مامایی استان فارس

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.