انتخاب اعضای هیات مدیره :

از بین اسامی داوطلبین دوره ششم "هيئت مديره" جمعيت مامايي فارس که در زیر آمده است، میتوانید حداکثر به پنج نفر رای دهید.

 

انتخاب بازرسین :

از بین اسامی داوطلبین دوره ششم "بازرسین" جمعيت مامايي فارس که در زیر آمده است، میتوانید حداکثر به دو نفر رای دهید.